Moeraske

Moeraske

Het Moeraske vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van het spoorwegennet.

Het natuurreservaat is een langgerekte strook van in totaal 14 ha, gelegen naast het station Schaarbeek-Vorming. Het reservaat bestaat uit drie delen en komt op het grondgebied van drie gemeenten:

  • het grootste deel – tevens datgene waaraan het zijn naam dankt: het Moeraske – is gelegen op Evers grondgebied;
  • de bronnen van de Kerkebeek, de beek die het moeras voedt, bevinden zich in Haren;
  • het 4,5 ha grote Walckierspark, een voormalige Engelse tuin die nu verwilderd is, ligt in Schaarbeek.

De paden, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, lenen zich tot een wandeling van meer dan 2 km. Het Walckierspark, dat dient als "reserve" voor het geheel, is alleen toegankelijk tijdens rondleidingen. (opmerking van de vertaler** reserve?)

 

Het Everse deel wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan biotopen:

  • een moerassige zone bestaande uit een wad, een rietveld, een overstroomd wilgenbos en open wateren, waar watervogels, amfibieën en waterjuffers hun heil vinden;
  • een sterk stromende beek, de Kerkebeek, waarin veel driedoornige stekelbaarsjes zwemmen;
  • een droog weiland, dat vanuit botanisch oogpunt de rijkste zone van de site is;
  • een haag, die de scheiding vormt met het Sint-Vincentiuspark en waarin vele vogelsoorten huizen;
  • een moestuin, die een belangrijke sociale activiteit vormt en waar we verschillende soorten leverbloempjes en zeldzame mossen aantreffen.

Het Moeraske heeft een heel rijke fauna en flora. Deze site wordt beschouwd als een van de rijkste biotopen van reptielen en amfibieën in heel het Brussels gewest. De laatste jaren werd hier ook het hoogste aantal vlindersoorten geïnventariseerd.

Het gebied is ingedeeld als groengebied met hoogbiologische waarde. Op een zone van iets minder dan een hectare na, die eigendom is van de gemeente, behoort het gebied toe aan de NMBS.

Het Moeraske wordt sinds 1989 beschermd, beheerd, geleid en geïnventariseerd door de Milieucommissie Brussel en Omgeving (MOB).

 

Rondleiding

De MOB organiseert maandelijks (elke 2e zondag van de maand) een rondleiding op de site. Een rondleiding op aanvraag is bovendien mogelijk voor groepen en schoolklassen.

Elke 2e zaterdag van de maand verzorgt de MOB het ecologisch beheer van de site. Er is genoeg te doen: hooien, bomen snoeien, poelen onderhouden, aanplantingen enz. Iedereen kan deelnemen aan deze activiteit en elke helpende hand is welkom!

De leden van de MOB, bijgestaan door Belgische en buitenlandse deskundigen, volgen de site wetenschappelijk op en inventariseren continu de fauna en flora. Als gevolg daarvan is het Moeraske de Brusselse natuursite waarvan de biologische rijkdom het best bekend is!

Daarnaast is de MOB  – eveneens in Evere en eveneens in samenwerking met de gemeente  – verantwoordelijk voor de educatieve moestuin van de Houtweg, die tegelijkertijd dienstdoet als toonbeeld van een "wilde tuin" en als kruidentuin van de molen. Een zestigtal in mindere of meerdere mate bekende soorten kruidenplanten vinden hier een plekje.

Meer informatie over de MOB, haar activiteiten en het Moeraske vindt u op: www.cebe.be.