news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitInfoGepubliceerd op 2023-12-13

Verbod op vuurwerk

Het Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 december 2023, het bezit, het vervoer, het uitstallen, het gebruik en elke handeling ter voorbereiding van het aansteken van het volgende materiaal is verboden in de openbare ruimte van heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4 bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen;
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de categorieën T1 en T2 bedoeld in het voormeld koninklijk besluit;
  • de andere pyrotechnische artikelen van de categorieën P1 en P2 bedoeld in het voormeld koninklijk besluit.

Daarnaast is ook het gebruik van geluidskanonnen en carbuurschieten verboden. Dit verbod geldt niet voor beroepsmensen die beschikken over de vereiste vergunningen.

2023.12.11 - Politiebesluit - Vuurwerk