news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitJeugdGepubliceerd op 2023-04-05

Studiebeurzenstichtingen

Aanvragen voor studiebeurzenstichtingen moeten voor 5 juni 2023 bij het secretariaat van de Commissie ingediend worden. 

De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden lijst, te bekomen, moeten VOOR 5 juni 2023 toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be. Op aanvraag, zal u een ontvangstmelding worden toegezonden.

 

Tel: 02-512 06 26 (enkel te gebruiken voor inlichtingen betreffende studiebeurzen die vermeld staan op de lijst).

STUDIEBEURZEN

Alle informatie is beschikbaar via onze website: 

Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant