news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitInfoGepubliceerd op 2021-03-01

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert een enquête in onze gemeente.

ln de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit onze gemeente. 

Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coordineert dit op Europees niveau via Eurostat. 

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur hen zal contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het telefonische interview kan worden afgenomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft ais voornaamste doelstelling indicatoren te bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en plannen. Wij nodigen de geselecteerde huishoudens dan ook uit om hun volledige medewerking hieraan te verlenen. 

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan u steeds contact opnemen met het Call Center van de FOD Economie of een e-mail sturen naar Statbel. 

 

FOD Economie - Contact Center

Tel. 0800 120 33 

Fax : 0800 120 57 

 

Statbel 

E-mail: silc@economie.fgov.be

Website: https://statbel.fgov.be/silc