news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitSolidariteitGepubliceerd op 2020-06-30

Solidaire actie

De solidaire actie zet zich voort in 2021. Tel: 0499 867 356
Oproep of sms 7/7 - 9:00 > 18:00

Sinds 14 maart is het leven van iedereen flink overhoop gehaald door de maatregelen die in het hele land van kracht zijn om de verspreiding van COVID-19 te vertragen en de kwetsbare personen in onze samenleving te beschermen.

In sommige gevallen zijn deze mensen in een nog groter isolement dan gewoonlijk beland, met weinig of geen middelen om zich te beschermen.

Daarom hebben de gemeentelijke diensten Preventie en Sociale actie, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de vzw Egregoros, het PWA van Evere en het jeugdhuis La Maison de Jeunes Regard de handen in elkaar geslagen om een grootschalige solidariteitsactie op poten te zetten ten voordele van de Everenaars.

 

De solidariteitsactie, wat hield dat in?

In deze crisistijd werden teams ingezet om de burgers bij te staan. Vragen konden desgevallend worden doorgespeeld naar een hoger niveau via een telefooncentrale die 7 dagen per week bereikbaar was.

 

Voor welke hulp?

Ze konden advies krijgen om zich te beschermen, maaltijden aan huis laten brengen, kleine boodschappen doen, naar de dokter of de apotheek gaan, leesvoer krijgen van de gemeentelijke bibliotheken enz.

 

Voor wie was de hulp bestemd?

Voor alle kwetsbare, geïsoleerde personen, voor mensen in moeilijkheden of mensen met beperkte mobiliteit.

 

De solidariteitsactie heeft meer dan .... personen geholpen!

Aan alle vrijwilligers en alle mensen die de realisatie van deze actie hebben mogelijk gemaakt, voor hun tijd, hun vriendelijkheid en hun glimlach: BEDANKT

Solidaire actie