news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitStedenbouwGepubliceerd op 2023-08-02

Heizelvlakte

Het openbaar onderzoek is verlengd tot en met 15 september 2023.

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan in verband met de site “Heizelvlakte” en zijn milieueffectenrapport:

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 mei 2013 een gedeeltelijke wijziging goedgekeurd van het GBP met betrekking tot het Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15, om de uitvoering van de Neo-plannen mogelijk te maken. De Raad van State vernietigde deze gedeeltelijke wijziging op 6 maart 2020.

Het Neo-project voorziet een groot internationaal congrescentrum, een ontspannings- en recreatiecentrum, een winkelcentrum, woningen, een hotel en kantoorruimtes.

Perspective heeft aan de Brusselse Regering een wijziging van het GBP voorgesteld die tegemoetkomt aan de grieven van de Raad van State. Na goedkeuring door de regering werd die wijziging van 4 maart tot 2 mei 2022 onderworpen aan een openbaar onderzoek geweest. 

De meningen en klachten die tijdens dit openbaar onderzoek naar voren zijn gebracht, hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp van wijziging, dat door de regering is goedgekeurd en van 5 juni tot en met 15 september 2023 aan een openbaar onderzoek zal worden onderworpen.

Meer info over het project

Bericht van openbaar onderzoek