news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in uw gemeente?

actualiteitEnvironnementGepubliceerd op 2023-09-07

De Nacht van de Duisternis

Aanstaande zaterdag 14 oktober binden we samen de strijd aan met de energieverspilling door overtollige verlichtingen!

Op 14 oktober 2023 vindt in België de Nacht van de Duisternis plaats, een nationaal evenement dat het publiek en de politici wil bewustmaken van de noodzaak om de strijd aan te binden met lichtvervuiling, waardoor nodeloos energie wordt verspild.

De klimaatopwarming, het verlies aan biodiversiteit en de energietransitie zijn thema’s die de Belgische bevolking steeds meer bezighouden. De huidige situatie van de energieprijzen baart ongerustheid bij het publiek, dat steeds minder begrijpt waarom de openbare verlichting de hele nacht is ingeschakeld.

 

We spreken van lichtvervuiling, wanneer kunstverlichtingen dermate aanwezig zijn dat ze schadelijk zijn voor de normale en wenselijke duisternis. Afgezien van het meest zichtbare effect ervan, namelijk de verduistering van sterren door lichthalo's, is deze te weinig gekende vorm van overlast erg storend voor de nachtdieren. Lichtvervuiling kan inderdaad dramatische gevolgen hebben voor verschillende populaties insecten, vlinders, vleermuizen en amfibieën, om nog maar te zwijgen van de trekvogels die in deze periode de overtocht maken!

Het verschijnsel beïnvloedt ook de natuurlijke cyclus van sommige planten en soms zelfs menselijke populaties. Het probleem is dus verre van onschuldig en de ‘Nacht van de duisternis’ heeft tot doel een rationeler gedrag ten aanzien van angst voor het donker te bevorderen, met de organisatie van ludieke en educatieve activiteiten en het uitschakelen van de openbare verlichting in het hele land. 

 

 

Als je jouw steun aan dit project wil laten blijken, vraag dan de poster aan:

  • verkrijgbaar bij de front office of aan de receptie
  • per e-mail bij de dienst Duurzame Ontwikkeling: ddo@evere.brussels