news thumbnail
Nieuws

Wat gebeurt er
in jouw gemeente?

actualiteitInfoGepubliceerd op 2021-06-07

CurieuzenAirs

CurieuzenAir: meet de luchtkwaliteit in jouw straat

Naar het werk fietsen, voetballen op een pleintje, of de hond uitlaten: bewegen is goed voor de gezondheid en activiteiten in de buitenlucht doen deugd. Maar hoe gezond is de buitenlucht in Brussel nu eigenlijk?

3.000 CurieuzenAirs brengen dit najaar de Brusselse luchtkwaliteit in kaart en daar hebben we ook jouw huisgevel voor nodig. CurieuzenAir is het grootste en meest fijnmazige burgeronderzoek ooit naar de luchtkwaliteit in Brussel.

Aan 3.000 huis- en appartementsgevels zullen we met een speciaal meetbord gedurende één maand ( 25 september tot en met 23 oktober) de concentratie aan stikstofdioxide (NO2) in de straat kunnen meten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Dit onderzoek zal duidelijk maken hoe de luchtkwaliteit in Brussel varieert van straat tot straat. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Brussel is de eerst grote stad waar op zo’n grote schaal de luchtkwaliteit in kaart gebracht wordt. Het is dan ook een primeur en kan een voorbeeld zijn voor andere Europese steden.

De metingen gebeuren met twee meetbuisjes, die opgehangen worden aan het raam en nadien naar het laboratorium worden gestuurd voor analyse. Iedere deelnemer ontvangt een meetrapport met de gedetailleerde resultaten over de luchtkwaliteit in haar of zijn straat. Na afloop van de meetperiode zal er ook op CurieuzenAir.brussels een interactieve stippenkaart te zien zijn waarop elke Brusselaar de luchtkwaliteit in zijn of haar straat kan raadplegen. De kaart geeft een zeer gedetailleerd beeld van de impact van het verkeer en de ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit.

ik neem deel

CurieuzenAir is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, stadsbeweging BRAL en Université Libre de Bruxelles, in nauwe samenwerking met Bloomberg Philanthropies, Leefmilieu Brussel, De Standaard, Le Soir, en BRUZZ.