College

Het college van burgemeester en schepenen verzorgt het dagelijkse bestuur van de gemeente. Iedere dinsdagochtend vergadert het college onder voorzitterschap van de burgemeester.

 

Rudi Vervoort - Titelvoerend Burgemeester

Rudi Vervoort

rvervoort@evere.brussels

 

Ridouane Chahid – Wnd. Burgemeester

Ridouane Chahid

Algemene zaken - Personeel – Sport – Jeugd – Preventie – Stedenbouw – Betrekkingen met het publiek - Leefmilieu

Algemene zaken - Geschillen - Politie - Veiligheid - Openbare hygiëne - Personeel (uitgezonderd onderwijzend personeel) - Betrekkingen met het personeel - Sport - Jeugd - Preventie - Gemeenschapswachten - Stedenbouw - Leefmilieu - Betrekkingen met het publiek - Communicatie – Feestelijkheden.

rchahid@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

David Cordonnier - Tweede Schepen

David Cordonnier

Openbare werken – Opvoeding (Fr.)

Openbare werken (uitgezonderd onderhoud van groene ruimtes) en stadsvernieuwing - Opvoeding (Fr.) + onderwijzend personeel (Fr.)

dcordonnier@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Véronique Levieux - Derde Schepen

Véronique Levieux

Bevolking - Burgerlijke stand – Duurzame ontwikkeling

Teraardebestellingen - Begraafplaatsen - Erediensten - Vrijzinnigheid - Bevolking - Vreemdelingen - Militaire zaken - Militie - Opeisingen - Verkiezingszaken - Rijksregister - Rijbewijzen – Paspoorten - Burgerlijke stand - Duurzame ontwikkeling - Solidariteit tussen de volkeren - Gelijke kansen

vlevieux@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Pascal Freson - Vierde Schepen

Pascal Freson

Mobiliteit - Burgerparticipatie – Sociale Actie – I.D.P.B.

Sociale actie - Volksgezondheid - Burgerzin en Vaderlandslievende verenigingen - Mobiliteit - Burgerparticipatie - I.D.P.B.

pfreson@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Ali Ince - Vijfde Schepen

Ali Ince

Openbare netheid – Huisvesting

Openbare netheid - Onderhoud van groene ruimtes - Huisvesting, met inbegrip van het Grondbedrijf - Gemeente-eigendommen

aince@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Martine Raets - Zesde Schepen

Martine Raets

Opvoeding (Nl.) - Cultuur (Nl.) - Economische promotie – Dierenwelzijn

Opvoeding (Nl.) + onderwijzend personeel (Nl.) - Schone kunsten (Nl.) - Openbare bibliotheken (Nl.) - Muziekschool (Nl.) - Culturele verenigingen (Nl.) - Afvaardiging van het College bij het "Gemeenschapscentrum EVERNA" - Betrekkingen met het personeel - Kribben (Nl.) - Economische promotie - Zelfstandige arbeid - Kermissen - Markten - Dierenwelzijn - Cultuur (Nl.)

mraets@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Muriel Duquennois - Zevende Schepen

Muriel Duquennois

Financiën –Tewerkstelling

Gemeenteontvangerij - Boekhouding - Financiën - Toezicht op het O.C.M.W. - Familie - Derde leeftijd - Sociale pensioenen - Tewerkstelling - Toezicht op het P.W.A

mduquennois@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Habibe Duraki - Achste Schepen

Habibe Duraki

Jonge kind(Fr.) – Cultuur (Fr.) - Toerisme – Informatica – Energie – Economaat

kinderdagverblijven-peutertuinen (Fr.) - Schone kunsten (Fr.) - Openbare bibliotheken (Fr.) - Muziekschool (Fr.) (personeel inbegrepen) - Culturele verenigingen (Fr.) - Afvaardiging van het College op de "Conseil Culturel francophone" - Cultuur (Fr.) - Toerisme - Digitalisering - Informatica - Kwalitatieve dienstverlening,  met inbegrip van de front office 1ste verdieping - Energie – Economaat.

hduraki@evere.brussels

T 02 247 62 04 - 02 247 64 42

 

Dirk Borremans - Gemeentesecretaris

dborremans@evere.brussels

T 02 247 62 21

 

Sébastien Lepoivre - Voorzitter OCMW

Sébastien Lepoivre

slepoivre@cpasevere.brussels

T 02 247 65 23