Mijn gemeente Administratie Stedenbouw en milieu Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP) is een document dat de doelstellingen en de prioriteiten inzake gemeentelijke ontwikkeling herneemt, alsook de middelen die moeten aangewend worden om deze te bereiken.

De thema’s betreffen evengoed het milieu, de ruimtelijke ordening, de mobiliteit als de werkgelegenheid, de cultuur, de preventie, de sociale begeleiding, de communicatie ... 

 

Het plan ligt ook ter inzage

  • online via Editoria
  • bij het gemeentebestuur (alleen op afspraak op 02/247 62 22) op het volgende adres: S. Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere, op de eerste verdieping Front-Office, van maandag tot vrijdag (tussen 9u en 12u), op dinsdag (tussen 16u en 20u).

 

Technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen per mail: stedenbouw@evere.brussels.