Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Er bestaan twee modellen van voorlopig rijbewijs categorie B.

 

U bent geslaagd voor uw theoretisch examen

Voorlopig rijbewijs met begeleider

Geen praktijklessen met de autorijschool vereist. De geldigheidsduur van het rijbewijs is 36 maanden, met de mogelijkheid van een praktisch rijexamen na 9 maanden begeleid rijden. Bij aanvraag van een model 1 moeten de volgende zaken voorgelegd worden:

 • een attest van het examencentrum (het/de vak(ken) van de begeleider(s) moet(en) worden ingevuld en getekend door de begeleider en dit laten valideren door de gemeente waar de begeleider(s) woont/wonen op de dienst Strafregister)
 • € 28
 • 1 kleurenfoto op witte achtergrond

 

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Voorwaarde is het volgen van 20 uur rijles in een erkende rijschool, en het aldus verkregen bekwaamheidsattest te overhandigen aan de gemeente bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs zonder begeleider.

De geldigheidsduur bedraagt 18 maanden met de mogelijkheid om na 3 maanden alleen rijden een praktisch rijexamen af te leggen.

Bij aanvraag moet u de volgende zaken kunnen voorleggen:

 • een attest van rijvaardigheid voor rijden zonder begeleiding
 • € 28
 • een attest dat men geslaagd is voor het theoretisch examen
 • 1 kleurenfoto op witte achtergrond

 

Algemene opmerkingen

 • De minimumleeftijd om een voorlopig rijbewijs te verkrijgen bedraagt 18 jaar voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider en 17 jaar voor een voorlopig rijbewijs met begeleider.
 • Men kan de formule van voorlopig rijbewijs veranderen. Dit moet gebeuren tijdens de geldigheidsduur van het lopend voorlopig rijbewijs.
 • Er zijn nog andere types van rijbewijs zoals C en D. Deze types zijn onderworpen aan andere voorwaarden (zoals het medisch onderzoek). Gelieve ons eerst te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.
 • Welke zijn de voorwaarden om begeleider te zijn? De minimumleeftijd is 26 jaar. Minstens acht jaar een Belgisch rijbewijs bezitten of een rijbewijs van een andere lidstaat van de Europese Unie. De begeleider mag geen verval van recht tot sturen hebben de laatste 3 jaar.

 

Vraag online je voorlopig rijbewijs aan

Voolopig rijbewijs

 

U bent geslaagd voor uw praktisch examen

Het attest dat u geslaagd bent voor uw praktisch examen moet op de gemeente afgegeven worden zodat men de procedure voor de aanvraag van een definitief rijbewijs kan opstarten.

Op het ogenblik van de aanvraag moet men de volgende zaken kunnen voorleggen:

 • een attest dat u geslaagd bent voor het praktisch examen
 • € 28
 • 1 foto op een witte achtergrond
 • uw voorlopig rijbewijs (indien het voorlopig rijbewijs gestolen/verloren is, dient u een aanvraag van een duplicaat, ingevuld door de politie, voor te leggen)