Mijn gemeente Administratie Rijbewijs Attestation d'aptitude médicale

Attestation d'aptitude médicale

Attestation d'aptitude médicale

Attestation d'aptitude médicale

Voertuig voor beroepsdoeleinden - medisch attest vernieuwen

Een medisch attest dat u toelating geeft om een bezoldigd transport uit te voeren kan verkregen worden in een erkend medisch centrum (callcenter: 02 524 97 97). Dit attest moet bezorgd worden aan de gemeente die de nieuwe geldigheidsduur overschrijft op uw rijbewijs. Wanneer het vak ‘bezoldigd vervoer’ reeds is ingevuld op het rijbewijs, of indien u niet over een rijbewijs uitgereikt na 1998 beschikt, moet u een nieuw rijbewijs aanvragen.

Wanneer u naar het gemeentehuis komt, moet u volgende zaken kunnen voorleggen:

  • een attest van medische geschiktheid
  • 1 foto op een witte achtergrond
  • € 28
  • uw huidig rijbewijs

De geldigheid van een document om een bezoldigd transport uit te voeren is in de meeste gevallen vijf jaar.

Wanneer u de categorie C verkregen hebt na 10 oktober 2009 of de categorie na 10 oktober 2008, dient u ook een getuigschrift van vakbekwaamheid af te geven.