Parkeerkaarten

Parkeerkaarten

Wijzigingen rond parkeerkaarten

Woont u in Evere en vervalt uw parkeerkaart binnenkort? Dan hebben we interessante informatie voor u! De gemeente Evere besloot het beheer van parkeerkaarten op haar grondgebied toe te vertrouwen aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: parking.brussels. Op die manier wil de gemeente nog actiever meewerken aan de harmonisering van de parkeerregels op gewestelijk niveau. De veranderingen worden van kracht vanaf 1 januari 2020.

In dat geval moet u diezelfde storting uitvoeren op een ander rekeningnummer, maar met dezelfde mededeling. U stort dan op rekeningnummer: IBAN BE69 0960 2185 9878.

In 2020 wordt de klantendienst van parking.brussels trouwens uw aanspreekpunt voor alle vragen rond parkeerkaarten. 

  • U kan de klantendienst een mailtje sturen op het adres: evere@parking.brussels
  • Bellen kan naar het gratis nummer: 0800 35 678.
  • Er is permanentie beschikbaar op parisstraat 112a, en dat op maandag van 8.00 tot 12.45 uur, op dinsdag van 16.00 tot 19.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.45 uur.
  • U kan ook terecht op de hoofdzetel van parking.brussels, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel. En dat van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur.
  • Een brief richt u aan de hoofdzetel van parking.brussels, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel.

U vindt alle informatie terug op de website van het Parkeeragentschap: parking.brussels

ZONE PLAN EN MEER INFO

Parkeerkaarten

Bewonerskaart

Bewonerskaarten hebben een geldigheid van maximaal één jaar. 

De voertuigen van het OCMW genieten van gratis parkeren.