Gemeentelijke woningen

Gemeentelijke woningen

Gemeentelijke woningen

Het grondbedrijf beschikt over 110 woningen bestaande uit appartementen en eengezinswoningen, waarvan 70 % woningen met één of twee slaapkamers zijn. 

Deze eigendommen zijn voornamelijk gelegen in de wijken van Laag Evere. De huurprijs wordt vastgesteld op basis van het aantal vierkante meter bewoonbare oppervlakte en de staat van het onroerend goed.

 

Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke woning moeten de kandidaten ingeschreven zijn in het register van kandidaat-huurders van de gemeente Evere.

Gezien het grote aantal aanvragen en het lage rotatiepercentage zijn de wachttijden bijzonder lang.  

 

Contact

De aanvragen zijn enkel ontvankelijk op papier, ongeacht of het gaat om een aanvraag voor een gemeentelijke woning, een aanvraag tot hernieuwing, mutatie, wijziging enz. De bestanden die worden overgemaakt in elektronische versie, zullen niet worden aanvaard.

Alle aanvragen voor informatie met betrekking tot de status van een dossier moeten gericht worden aan de dienst Frontoffice, telefonisch op het nummer 02 247 62 22 of via e-mail evere222@evere.brussels.

Bij elke stap moet het nummer van de kandidatuur, vermeld in het register, het zogenoemde ‘identificatienummer’, verplicht worden vermeld.
file-icon Reglement 2022 file-icon Bijlage 1 - Formulier voor de aanvraag van een gemeentelijke woning file-icon Bijlage 2 - Formulier voor de hernieuwing of wijziging van uw kandidatuur voor een gemeentelijke woning file-icon Bijlage 3 - Ministerieel besluit van 23 januari 2014 ter bepaling van de geschiktheidsnormen voor woningen file-icon Bijlage 4 - Formulier voor de aanvraag tot mutatie voor een gemeentelijke woning