Mijn gemeente Administratie huisvesting Een sociale woning aanvragen

Een sociale woning aanvragen

Een sociale woning aanvragen

Een sociale woning aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning, moet u aan een reeks criteria voldoen.  

Om uw dossier samen te stellen, kunt u de hulp inroepen van een maatschappelijk werker bij de sociale huisvestingsmaatschappij of de dienst Sociale actie.  

De administratieve stappen die u moet ondernemen, worden bovendien vergemakkelijkt omdat de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen op elkaar zijn afgestemd. Het volstaat dus u in te schrijven bij één enkele maatschappij om eveneens kandidaat te zijn bij de andere gekozen maatschappijen van het Brussels Gewest.