Mijn gemeente Administratie Evenementen en filmen op het grondgebied Aanvraag tot afwijking om een barbecue te houden op de openbare weg

Aanvraag tot afwijking om een barbecue te houden op de openbare weg

Aanvraag tot afwijking om een barbecue te houden op de openbare weg

Het Formulier

Er worden geen aanvullende aanvragen in aanmerking genomen. Ondergetekende is zich hiervan bewust en heeft zich ervan vergewist dat deze aanvraag volledig is.

De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met: de procedure van aanvraag tot afwijking voor het organiseren van een barbecue, het algemeen politiereglement en het reglement betreffende de belasting op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen.

Hij moet zich schikken naar de adviezen van de gemeentelijke overheden en de politiezone. 

De schoonmaak van de gebruikte openbare ruimte is ten laste van de organisator. Indien deze schoonmaak niet of slecht wordt uitgevoerd, zullen de kosten hiervan worden gefactureerd aan de organisator.

De aanvrager moet de uitgereikte vergunningen kunnen tonen aan een vertegenwoordiger van de overheden.