Werken in uitvoering

Werken in uitvoering

Werken in uitvoering

Werken in uitvoering

 • Proximus  zet zijn ontwikkeling van het glasvezelnetwerk op het grondgebied van de gemeente voort. De kabels zullen vooral op de voorgevels worden geplaatst. Binnenkort zullen werken gestart worden in de wijk Evere Centrum.
 • Sibelga en Proximus
 • Herinrichting van de L. Pierardlaan : PLAN
 • Tussen Haren en Ukkel : Infrabel voert onderhoudswerken uit in jouw buurt : Meer info
 • Slijpen van de tramsporen
 • Op 28 maart beginnen infrastructuurwerken van Sibelga en Proximus in de Winkelhaakstraat en delen van de Haachtsesteenweg en van de Van Cutsemstraat (zie plan). Het is voorzien dat de werken zullen eindigen in de maand juli.

 

De gemeente heeft de herinrichting van het kruispunt van de Picardiëstraat met de Verdonckstraat gepland.

Deze werken zullen een kwaliteitsvolle openbare ruimte creëren om het aangename karakter van uw wijk te versterken. Zij zullen in twee fasen worden uitgevoerd:

 • eind november: de herinrichting van het trottoir langs de kant van de oneven nummers;
 • begin 2022: de hoofdwerken aan de kant van de even nummers.

Overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning zullen de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit:

 • de aanleg van een verkeersdrempel in de Picardiëstraat ter hoogte van de Verdonckstraat,
 • het creëren van een ontmoetingsplaats in de Verdonckstraat door de straat af te sluiten voor het verkeer ter hoogte van de wegversmalling. In deze ruimte worden banken en bomen voorzien en zullen lijnen voor spelletjes, op de grond worden aangebracht,
 • de aanleg van een nieuwe toegang tot het buurthuis.

Zie de kaart

 


In het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen, zal de gemeente Evere de volgende werken uitvoeren in de Permekelaan :

 • de installatie van twee rijbaankussens snelheidsremmers in de Permekelaan,
 • een aanpassing van de voetgangersoversteken aan het kruispunt Permekelaan / Eenboomstraat,
 • het inrichten van een bijkomende oversteekplaats aan dit kruispunt.

Tijdens de werken, zal de Permekelaan niet afgesloten worden voor het verkeer. Maar plaatselijke wegversmallingen zullen onvermijdelijk zijn.

De aanpassingswerken worden uitgevoerd met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie de kaart

 


In het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen, zal de Gemeente Evere binnenkort de volgende werken van heraanleg uitvoeren in de P. Dupontstraat / de Oud-Strijderslaan :

 • de installatie van twee rijbaankussens snelheidsremmers in de laterale van de Oud-Strijderslaan,
 • een aanpassing van de oversteekplaatsen voor de voetgangers en het creëren van asverschuivingen,
 • het plaatsen van een snelheidsinformatiebord.

De plannen van het project zijn te vinden op de website van de gemeente.

Tijdens de werken, zal het niet altijd mogelijk zijn om de Oud-Strijderslaan te bereiken komende van de P. Dupontstraat.

De aanpassingswerken worden uitgevoerd met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie de kaart

 


Donderdag 10 maart begint de heraanleg van het kruispunt P. Mattheussensstraat / P. van Obberghenstraat / H. Van Neromstraat (zie plane).

De werken bevatten overeenkomstig met de bouwvergunning vooral :

 • de bouw van een plateau aan het kruispunt P. Van Obberghenstraat / P. Mattheussensstraat en voor de uitbreiding van de school Everheide,
 • de inrichting van een Kiss & Ridezone ter hoogte van de school,
 • het creëren van een oversteekplaats voor voetgangers in de P. Matheusstraat ter hoogte van de schoolpoort,
 • het planten van kleine bomen en lage beplantingen,
 • het afsluiten van de H. Van Neromstraat teneinde het woonerf te beschermen tegen transitverkeer

Zie de kaart

 


Woensdag 23 maart begint de wegenwerken (zie plane).

Om de levenskwaliteit in uw buurt te verbeteren, is de gemeente Evere begonnen met de aanleg van een parkeerterrein dat 21 parkeerplaatsen zal bieden, waarvan 2 voor personen met beperkte mobiliteit.

De groene ruimte zal bekleed warden met behulp van grastegels die zullen dienen als bedekking van deze zone. Het zal toegankelijk zijn zodra het gras geplant en gegroeid.

De toegang tot de parking gebeurt via de E. Deknoopstraat nabij de kruising met de Lindestraat. De voormalige parkeerplaats zal worden omgevormd tot een groene ruimte om de toegang tot het schoolpaviljoen Clair-Vivre, dat in het midden van deze ruimte ligt, veilig te stellen. Binnenkort zal er ook een speelplaats worden geïnstalleerd.

De duur van de werkzaamheden wordt geraamd op ongeveer 30 dagen vanaf 23 maart 2022.

Zie de kaart