Administratieve steun

Administratieve steun

Administratieve steun

Met het indienen van aanvragen voor sociale toelagen voor personen met een handicap, aanvragen voor pensioenen en aanvragen van inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Onder bepaalde voorwaarden kan u bijkomende toelagen krijgen. De dienst Sociale actie verstrekt geen financiële hulp maar helpt u bij het vervullen van administratieve formaliteiten.

myhandicap

 

Toelage voor personen met een handicap

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor een handicap moet ingediend worden bij de dienst Sociale actie van de gemeente, die ze doorstuurt naar de FOD Sociale Zekerheid.

 

De dienst is gevestigd in de Parijsstraat 112 a, 1140 Evere en is open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur en op dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur.

 

 

De maatschappelijk werker helpt u om uw aanvraag binnen te brengen en een dossier op te stellen. Zij is aanwezig alle dagen van 8.00 tot 11.00 uur en op dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur. Zij kan alle inlichtingen geven over sociale aangelegenheden met betrekking tot uw handicap.

 

Kortingen, vrijstellingen en andere voordelen

Iemand die erkend is als persoon met een handicap heeft recht op een reeks kortingen, vrijstellingen en voordelen, volledig of gedeeltelijk, toegekend volgens het type handicap.

 

De dienst Sociale actie helpt u de formulieren voor sociale voordelen in te vullen, zoals bijvoorbeeld:

  • vrijstelling van de gewestbelasting
  • korting op de inkomensbelastingen en op de onroerende voorheffing
  • korting op de telefoonfactuur
  • toekenning van een parkeerkaart
  • aanvraag voor een parkeerplaats naast uw huis
  • toegang tot het OMNIO-statuut

 

Psychosociale ondersteuning

De maatschappelijk werker blijft tot uw dienst voor alle bovenvermelde materies, maar ook voor alle inlichtingen en administratieve hulp in het algemeen.

 

Indien u zich niet kan verplaatsen om gezondheidsredenen, komt zij, zo nodig, aan huis.

 

Parkeren

Gratis parkeren in alle zones, zonder tijdslimiet.