Thema lunch

Met de steun van het PWA wordt aan werkzoekenden een cyclus van zes thematische bijeenkomsten rond een lunchtafel aangeboden. Ieder jaar wordt er een rode draad gekozen. De lunchthema's voor 2019-2020 zijn erop gericht de werkzoekenden nieuwe overkoepelende thema's te laten ontdekken die verband houden met hun persoonlijke vaardigheden. Het delen van kwaliteitsvolle informatie over de verschillende thema's die verband houden met de persoonlijke vaardigheden van de werkzoekende, is het hoofddoel van de stichtende partners van het Jobhuis van Evere.

Deze lunchbijeenkomsten vinden plaats onder leiding van experts in de behandelde thema's. Het ongedwongen karakter en het feit dat ze regelmatig plaatsvinden, bevordert discussie en uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers.

De themalunches die in 2018 werden gehouden, hebben bewezen dat deze aanpak een meerwaarde heeft. Het is duidelijk gebleken dat het nodig en relevant is de werkzoekenden een gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en samen na te denken over eventuele verbeteringspunten of concrete acties die ontwikkeld moeten worden in verband met de behandelde thema's.

Inlichtingen en inschrijvingen: mde1140jh@actiris.be