Mijn gemeente Wonen in Evere CORONAVIRUS Reizen en je verplaatsen

Reizen en je verplaatsen

Reizen en je verplaatsen

De landen waarvoor een inreisverbod geldt vanwege zorgwekkende varianten worden voortaan als zones met heel hoog risico aangemerkt op de website info-coronavirus.be.

Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen veertien dagen op het grondgebied van deze landen bevonden om naar België te reizen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, met uitzondering van een zeer beperkt aantal toegelaten essentiële reizen.

 

Niet-essentiële reizen vanuit rode derde landen naar België zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verboden voor derdelanders die een volledige vaccinatie kunnen aantonen door middel van een erkend vaccinatiecertificaat.

Een volledige vaccinatie is een vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd werd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste 2 weken.

  • Als vaccinatiecertificaat geldt een digitaal EU COVID vaccinatiecertificaat of een vaccinatiecertificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.
  • Niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen en een digitaal EU COVID certificaat kunnen voorleggen, zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verplicht om te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen.

 

 

Reizen naar en vanuit het buitenland

Meer informatie over testen en quarantaine kan je vinden op de website van de bevoegde overheden: