Nieuwe maatregelen

Nieuwe maatregelen

Coronavirus

Het Overlegcomité heeft een reeks maatregelen genomen die in het hele land van toepassing zijn :

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past maatregelen toe die verder gaan dan de federale sokkel:

 

Meer info :

Al de besluiten

Al de Politieverordeningen