Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:
Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;

  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
  • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

 

Jeugdkampen 

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting

 

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

 

 

file-icon De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet file-icon Maatregelen "COVID 19 voor Kinderen "