Evenementen

COVID Event Risk Model

helpt een event COVID-veiliger te maken

 

Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label kan als referentie worden gebruikt door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen.

Het COVID Event Risk Model wordt begeleid door een COVID Event Risk Model Protocol die je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek en dus de bezoekers van een event. Voor meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers, verwijzen we naar de sectorspecifieke protocollen die ook zijn opgenomen in deze website. Daar vind je ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken.

Naast dit protocol zijn er op deze website ook een aantal specifieke protocollen opgenomen. Deze geven mee hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken. Je vindt hier onder andere protocollen van de sportsector, de cultuursector en de horeca terug.
COVID Event Risk Model is een leer- en beheersmodel voor de eventorganisator en een adviesmodel voor de overheden. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau.

 

COVID Event Protocol

Event scannen

 

De Alliantie van de Belgische Event Federaties heeft het COVID Event Risk Model gevisualiseerd door middel van dit cirkeldiagram :

file-icon CERM