Evenementen

Evenement < 200 personen binnen en < 400 buiten

  • Voorafgaande toestemming van de gemeente met CIRM/CERM
  • Einde van het evenement om 1.00 uur
  • Het verplicht dragen van een mondmasker en social distancing
  • Geen dansactiviteiten
  • Indien horeca: tafels van 8; zitplaatsen; geen bediening aan de bar; 1,5 m afstand tussen de tafels
  • Uitzondering op al deze regels indien het gaat om een private bijeenkomst (d.w.z. een bijeenkomst waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van persoonlijke uitnodigingen) georganiseerd op een plaats waar men per huishouden woont (woonplaats/tweede verblijf)  

 

Evenement > 200 personen binnen en > 400 buiten

met een maximum van 3000 binnen en 5000 buiten

Organisator heeft de keuze tussen:

  • het Covid Safe Ticket (CST): geen toepassing van de verplichtingen in de bovenstaande kolom, behalve het verplichte sluitingsuur om 1.00 uur en de voorafgaande toestemming van de gemeente zonder CIRM/CERM   
  • indien geen CST: toepassing van de bovenvermelde maatregelen

 

Evenement > 3000 personen binnen en > 5000 buiten (met een maximum van 75.000 personen)

  • Uitsluitend CST: geen toepassing van de verplichtingen van de eerste kolom, behalve het verplichte sluitingsuur om 1.00 uur en de voorafgaande toestemming van de gemeente zonder CIRM/CERM 

 


COVID Event Risk Model

helpt een event COVID-veiliger te maken

 

Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label kan als referentie worden gebruikt door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen.

Het COVID Event Risk Model wordt begeleid door een COVID Event Risk Model Protocol die je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek en dus de bezoekers van een event. Voor meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers, verwijzen we naar de sectorspecifieke protocollen die ook zijn opgenomen in deze website. Daar vind je ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken.

Naast dit protocol zijn er op deze website ook een aantal specifieke protocollen opgenomen. Deze geven mee hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken. Je vindt hier onder andere protocollen van de sportsector, de cultuursector en de horeca terug.
COVID Event Risk Model is een leer- en beheersmodel voor de eventorganisator en een adviesmodel voor de overheden. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau.

 

COVID Event Protocol

Event scannen

 

De Alliantie van de Belgische Event Federaties heeft het COVID Event Risk Model gevisualiseerd door middel van dit cirkeldiagram :

file-icon CERM