Evenementen

COVID Event Risk Model

helpt een event COVID-veiliger te maken

 

Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label kan als referentie worden gebruikt door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen.

Het COVID Event Risk Model wordt begeleid door een COVID Event Risk Model Protocol die je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek en dus de bezoekers van een event. Voor meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers, verwijzen we naar de sectorspecifieke protocollen die ook zijn opgenomen in deze website. Daar vind je ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken.

Naast dit protocol zijn er op deze website ook een aantal specifieke protocollen opgenomen. Deze geven mee hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken. Je vindt hier onder andere protocollen van de sportsector, de cultuursector en de horeca terug.
COVID Event Risk Model is een leer- en beheersmodel voor de eventorganisator en een adviesmodel voor de overheden. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau.

 

COVID Event Protocol

Event scannen

 

De Alliantie van de Belgische Event Federaties heeft het COVID Event Risk Model gevisualiseerd door middel van dit cirkeldiagram :

file-icon CERM

Mondmasker verplicht

Voortaan is dus iedereen van twaalf jaar of ouder verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regelgeving voorziet wel in enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist:

 • tijdens sportbeoefening,
 • bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg,
 • en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen.
Maar steeds moet de social distancing worden nageleefd.

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Ook worden de politiecontroles versterkt om toe te zien op de naleving van deze maatregel en van alle andere maatregelen die op 27 juli zijn uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

 
file-icon FAQ - Mondmasker verplicht

Afbouwplan - Actualiteit

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie - nationaal en lokaal - die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

 

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Gesloten plaats

 • De Molen van Evere
 • De feest- en receptiezalen
  • Chalet rose, Oud-Stiijderslaan 190
  • Het Hoevetje, Marnestraat 3-5-7
  • De zaal op de eerste verdieping van het sportcomplex, Oud-Strijderslaan 300
  • Aula Toots, E. Stuckensstraat 125
file-icon Ministerieel besluit 22 augustus

Hulp aan daklozen

Om de personen zonder verblijfplaats gedurende deze moeilijke periode te helpen, werden er hulpmiddelen voorzien.

Een plan van de belangrijkste plaatsen en hulpmiddelen werd op papier gezet en wordt verdeeld door de medewerkers van de preventiedienst. (eveneens beschikbaar hieronder)

file-icon Covid19 Daklozen Hulp Papieren Plan

Handelszaken - Markten

Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof in de winkels en winkelcentra.

Om de handelaars te steunen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om al de handelaars voor het jaar 2020 vrij te stellen van belastingen op het plaatsen van handelswaren, op terrassen, op etalages, en andere voorwerpen op de openbare weg.

Voor verdere vragen, werd er een loket opgericht ter ondersteuning van de handelaren van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, en enkel op afspraak per mail promeco@evere.brussels, of per telefoon 02 247 63 32 en 247 62

 

Gelieve hieronder de linken te vinden naar de volgende documentatie :

 

Markten

Het doet ons veel plezier om u te kunnen melden dat uw 2 Everse markten heropenen: de Deknoopmarkt en de markt aan het Kerkhof van Brussel.
Omdat uw gezondheid onze prioriteit is, hebben wij maatregelen genomen zodat u uw boodschappen in alle veiligheid kan doen.

 

Laten we onze handelaars steunen!

Omdat het voor iedereen moeilijke tijden zijn, mogen we de lokale bedrijven niet vergeten. 

Zonder hen zou de buurt minder aangenaam zijn, dus laten we hen ondersteunen door bij hen thuis te gaan winkelen of door een moment van ontspanning te nemen dankzij hen.

file-icon CP 24.03.2020 - steun aan de handelaars file-icon Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan file-icon Gids opening handel file-icon Plan Deknoopmarkt file-icon Mondmasker verplicht file-icon Mondmasker verplicht in handelszaken

Sociale contacten

Het is mogelijk om een nauwer contact te hebben met 5 personen buiten het gezin (dit geldt per gezin en niet per individu).

 • Spreek buiten af.
 • Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open.

 

Doe je iets in groep (bijvoorbeeld op restaurant, op uitstap of bij je thuis) ?

 • Doe dit met maximum 10 personen.

OCMW Evere

Het OCMW Evere past haar permanenties aan en blijft toegankelijk

De OCMW’s hebben de verplichting de continuïteit van de dienstverlening en een onthaal van kwetsbare of in nood verkerende personen te verzekeren. In Evere is alles in het werk gesteld om, ondanks de uitzonderlijke periode van lockdown en de daaruit voortvloeiende afwezigheden, een toegang voor het publiek te behouden.

file-icon CP 2-03-20 Het OCMW Evere past haar permanenties aan en blijft toegankelijk

Cultuur

Vanaf 1 juli

Je mag naar theater, cinema of een concert.

 • Er mogen maximum 100 personen zijn. Je moet zitten.
 • Je houdt 1,5 meter afstand.
 • Je kan naar een pretpark of een binnenspeeltuin.
 • Speelhallen en casino’s mogen open.
 • Jeugdkampen kunnen doorgaan in bubbels van maximum 50 personen.

 

Wat kan nog niet ?

 • Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open.
 • Grote evenementen (bijvoorbeeld festivals) mogen niet.

Administratieve en wettelijke teksten

Het Gemeentebestuur en de Afdeling Burgerzaken blijft steeds tot uw dienst maar met een minimum dienstverlening. Dit om een te grote toevloed aan burgers en een te lange wachttijd in de wachtzaal te vermijden. Wij nodigen onze burgers dan ook uit om hun nodige documenten op elektronische wijze aan te vragen, indien dit mogelijk is.

Krijg uw documenten online

 

Volgende documenten zijn onder andere beschikbaar langs deze weg :

 • Een verklaring van adreswijziging
 • Certificaten (Gezinssamenstelling, wettelijke samenwoning, woonst, leven)
 • Een uittreksel uit het strafregister

 

Openingsuren

Het dragen van een masker is verplicht

ENKEL OP AFSPRAAK (met uitzondering van bestelde en afgewerkte documenten)

 • Maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 12u00
 • Dinsdag van 16u00 tot 19u30
 • Donderdag van 13u00 tot 15u00  

De volgende documenten kunnen ook zonder afspraak worden afgehaald als ze zijn besteld (telefonisch, per e-mail):

 • Verzameling van kinderkartonnen identiteitskaart
 • Intrekking van het paspoort
 • Intrekking van het rijbewijs van de bestuurder
 • Intrekking van bestelde documenten (samenstelling van het huishouden, strafblad, enz.)

BELLEN NAAR 02 247 62 62 of neem afspraak online (vanaf 05/08)

file-icon CP 17.03.2020 - administratieve en wettelijke teksten

Scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen uit het basis en secundair onderwijs en kleuters mogen naar school. µ
 • Scholen mogen proclamaties organiseren. Lees hier meer.

 

file-icon De geleidelijke terugkeer naar school kan worden voortgezet file-icon Maatregelen "COVID 19 voor Kinderen "

Preventiemaatregelen

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het belangrijk om rekening te houden met eenvoudige preventieve maatregelen en om de richtlijnen betreffende social distancing te respecteren.

file-icon Hoe ontsmet ik mijn handen ? file-icon Social distancing

Rusthuizen

Essentiële bezoeken (familieverzorgers, ...) zijn toegestaan om de bewoners niet volledig sociaal te isoleren. Raadpleeg het zorgcentrum of de instelling om te zien of een bezoek veilig kan worden afgelegd.

Maskers

Vanaf deze zaterdag 25 juli is een mondmasker dat de mond en neus bedekt verplicht op de plaatsen, in de straten en in hun handelszaken

Vind hier de volledige lijst

 

Evere koopt 100.000 maskers bij Think Pink en zal gratis 2 maskers per inwoner verdelen.

Indien er problemen zijn met de maat, het aantal of de filters van uw maskers, en indien u nog niet gebeld hebt naar het nummer 0800 351 96, gelieve ons te contacteren via mail info@evere.brussels met vermelding van het probleem, uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

file-icon Persbericht Maskers

Restaurants - bars

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.

De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
Horecazaken zullen de contactgegevens, gsm-nummer of e-mailadres, van één klant per tafel opvragen en bewaren gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.

Formulier om contactgegevens te registreren

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

 • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

Horeca-uitbaters kunnen voor de registratie een voorbeeldformulier gebruiken, dat werd opgesteld in samenwerking met de horecafederaties. Er is een apart formulier voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Download het Brusselse voorbeeldregistratieformulier (PDF, 333.28 KB)

file-icon coronavirus leitfaden sichere wiederaufnahme gaststättengewerbes file-icon Horeca : goedepraktijken

Sport

Je mag sporten met andere mensen.

 • Hou 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het sporten.
 • Je kan sporten in een fitnesscentrum, sportclub of zwembad.
 • Je kan naar een sauna of wellnesscentrum gaan. Publiek toegankelijke jacuzzi’s, hammams en stoomcabines blijven gesloten.
Een gsm-nummer of een e-mailadres zullen opgevraagd worden door de etablissementen en zullen door hen bewaard worden gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.

Reizen en je verplaatsen

In België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag dan een mondmasker of een sjaal over je mond en neus.
 • Wat moet ik doen voordat ik terugkom uit het buitenland?

  Twee dagen voor mijn terugkeer vul ik het Passenger Locator Form (PLF). Dit geldt voor alle reizen ongeacht het vervoersmiddel. Dit is verplicht.

  Op de website https://diplomatie.belgium.be kan je de actuele informatie vinden over de indeling in 3 verschillende zones (groen, oranje en rood)

  • Groene zone? Bij terugkeer uit een groene zone geldt geen enkele verplichting.

  • Oranje zone? Na terugkeer uit een oranje zone wordt quarantaine en testing aanbevolen.

  • Rode zone? Rode zones zijn steden, regio’s of landen waar het risico op besmetting van het coronavirus hoog is. Daarom word ik, samen met mijn medereizigers, bij mijn terugkeer behandeld als “hoog risico-contact”. Ik moet me verplicht in quarantaine afzonderen voor 14 dagen en me laten testen.

Kijk jouw bestemming na op : https://reopen.europa.eu/nl/

 

Meer informatie over testen en quarantaine kan je vinden op de website van de bevoegde overheden:

file-icon Mail naar bewoners

Verbod op de verkoop van alcoholische dranken om mee te nemen

Vanaf 21 augustus 2020 inbegrepen is het - met uitzondering van drankgelegenheden, restaurants, bezorgdiensten - verboden om alcoholische dranken om mee te nemen, te verkopen op het grondgebied van de gemeente Evere van 22 uur tot 7 uur ’s morgens. Onder alcoholische drank wordt verstaan elke drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2%.

dit verbod wordt verlengd tot  het einde van de COVID maatregelen betreffende de nachtwinkels.

file-icon Politieverordening - Verbod op de verkoop van alcoholische dranken om mee te nemen (verlenging)