Marie Popelin

Marie Popelin

Franstalige school

 

Onderwijsmethode

Actief opvoeden volgens de Montessori-methode

Nood aan...

hechting, aanvaarding, investering, stimulering, ervaring, versterking, communicatie, consideratie, structuur, ethiek, esthetiek en waarachtigheid.

Tegemoetkomen aan deze 12 basisbehoeften van het kind en ze proberen in te vullen vormt een noodzakelijke basis om zijn identiteit als toekomstige burger vorm te geven, zich bewust van de wereld rondom hem, in staat om weloverwogen keuzes te maken en te interageren in de maatschappij.

Dit actieve opvoedingsproject is opgebouwd rond dit principe, met de praktijktoepassingen en ideeën van Maria Montessori.

De school Marie Popelin opende in september 2019 haar deuren en verwelkomt kinderen vanaf de opvang tot en met het zesde leerjaar van de lagere school.

In de kleuterschool zijn de klassen verticaal ingedeeld, wat betekent dat de groepen zijn samengesteld uit kinderen van de opvang tot en met de derde kleuterklas. Ze leren dus snel om elkaar bij te staan; de ‘groten’ worden verzocht om de ‘kleintjes’ te helpen. De overgang van de crèche of thuis naar de school verloopt hierdoor gemakkelijker voor de jongsten. Solidariteit, responsabilisering, zelfvertrouwen, autonomie zijn waarden en competenties die sterk ontwikkeld worden door deze groepsstructuur.

In de lagere school worden de klassen ingedeeld volgens leeftijdsgroep. De kinderen krijgen tal van ‘verticale’ momenten aangeboden, tijdens verticale workshops, klasoverschrijdende projecten of via het titulariaat. Dat laatste geeft oudere kinderen de kans om hun kennis en kunde toe te passen en te delen met de jongere kinderen.

Contact

Ciceronlaan, 20 – 1140 Evere

02 247 64 92

Directie : Carole Debois

Secretariat : info-mariepopelin@evere.brussels