La Source

Franstalige school

 

Onderwijsmethode

In de gemeenteschool La Source heeft het pedagogische team een project gebouwd dat de waarden van de officiële school verdedigt zoals gewenst door het maatschappelijk middenveld. De school is georganiseerd om alle toekomstige burgers te vormen. Ze is democratisch van opzet en in de praktijk, besteedt aandacht aan de rechten en plichten van elkeen. Ze bevordert de ontwikkeling in een context van persoonlijke valorisatie, verdraagzaamheid en solidariteit.

Een school in cycli

  • In de kleuterschool: De kinderen van 2,5 jaar worden heel het jaar door verwelkomd in een aangepaste structuur. De kleuters van 3 en 4 jaar worden samengezet en voor zover mogelijk voor een periode van twee jaar aan dezelfde leerkracht toevertrouwd, in de 1e en 2de kleuterklas. De kindjes van 5 jaar zitten in de 3e kleuterklas.
  • In de lagere school: Vanaf het 1e leerjaar worden de klassen gestructureerd per leeftijd en voor zover mogelijk aan dezelfde leerkracht toevertrouwd voor een periode van twee jaar. Er worden workshops georganiseerd, om de leerlingen van de verschillende klassen te mengen per graad (M3/P1/P2 > lagere graad, P3/P4 > middelste graad, P5/P6 > hogere graad), zodat ze andere kinderen, andere leerkrachten en andere opvoeders leren kennen.x
 

 

Contact

Doolegtstraat 6 - 1140 Evere

02 247 63 71

Directie: Anita De Mahieu - lasource@evere.brussels

Secretariaat: vmarcelis@evere.brussels