Mijn gemeente Administratie Stedenbouw en leefmilieu Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP)

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GOP) is een document dat de doelstellingen en de prioriteiten inzake gemeentelijke ontwikkeling herneemt, alsook de middelen die moeten aangewend worden om deze te bereiken.

De thema’s betreffen evengoed het milieu, de ruimtelijke ordening, de mobiliteit als de werkgelegenheid, de cultuur, de preventie, de sociale begeleiding, de communicatie ... 

 

Het openbare onderzoek wordt georganiseerd van 21 december t.e.m. 3 februari 2021.

 

U bent tijdens die periode uitgenodigd om de documenten te raadplegen op Editoria. 

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur (alleen op afspraak op 02/247 62 22) op het volgende adres: S. Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere, op de eerste verdieping Front-Office, van maandag tot vrijdag (tussen 9u en 12u), op dinsdag (tussen 16u en 20u).

Technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen per mail: stedenbouw@evere.brussels.

 

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • Schriftelijk, ter attentie van Dienst Stedenbouw & Milieu, op het e-mailadres: stedenbouw@evere.brussels
  • of op het postadres: S. Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere
  • Mondeling, op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

U kan ons uw opmerkingen doorsturen voor 3 februari.