Om informatie de registers

Om informatie de registers

Om informatie de registers

Een voor eensluidend verklaard afschrift van een akte kan, onder de volgende voorwaarden worden gevraagd:

  • akte van meer dan honderd jaar;
  • akte gevraagd door:
    • overheidsinstanties; de wet vermeld niet dat het hier enkel gaat over belgische autoriteiten. Niets belet ons dus om letterlijke afschriften af te leveren aan buitenlandse autoriteiten zoals ambassades of consulaten en aan buitenlandse ambtenaren van de burgerlijke stand;
    • de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn partner of zijn overlevende partner, zijn wettelijke vertegenwoordiger, de wettelijke erfgenamen in dalende of stijgende lijn, zijn notaries en zijn advocaat;
    • elke andere persoon die een gezins-, wetenschappelijk- of ander rechtmatig belang heeft.

Om de gegevens van iemand anders op te zoeken is de toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg nodig van het arrondissement waar de registers worden bewaard.